Posiadasz uszkodzone panele lub osprzęt z instalacji fotowoltaicznej?

Prowadzisz biznes związany z instalacją pomp ciepła i zdemontowałeś klientowi stary piec?

Dobrze trafiłeś.
Nasza oferta jest właśnie dla Ciebie.

Jesteśmy częścią

Kim Jesteśmy?

Firma SRS Group Sp. z o.o., działa we współpracy z MB Recycling Sp. z o.o. Jesteśmy częścią największej i najbardziej dynamicznie rozwijającej się w Polsce grupy, specjalizującej się w recyklingu paneli fotowoltaicznych, ZSEiE oraz baterii przenośnych, i samochodowych.

Tworzymy Nową Jakość

Łączymy doświadczenie biznesowe naszego zespołu oraz wiedzę z zakresu recyclingu, którą MB GROUP nabyła w trakcie 15 lat swojej działalności. Chcemy być dla Państwa partnerem przy budowaniu długofalowych projektów proekologicznych. Koncentrujemy się na zagadnieniach jakie mogą Państwo wykorzystać przy tworzeniu raportów ESG oraz redukcji śladu węglowego.

Nasza oferta

Nasz oferta przewiduje zorganizowanie odbioru na terenie całego kraju:

uszkodzonych paneli fotowoltaicznych

osprzętu wraz z systemami mocowań

zdemontowanych źródeł ciepła

W ramach usługi SRS Group otrzymujesz wsparcie w zakresie odpowiedniego przeprocesowania zwrotów w systemie BDO wraz z prowadzeniem wymaganej ustawowo ewidencji i sprawozdań związanych z wytwarzaniem odpadów (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

JESTEŚMY EKSPERTAMI W TEJ DZIEDZINIE.

Zostań aktywnym uczestnikiem gospodarki obiegu zamkniętego już dziś!

Jak oddać zużyte panele lub inny osprzęt?

Jeżeli jesteś klientem prywatnym

Jeżeli jesteś instalatorem, dystrybutorem, serwisem sprzętu aby zgłosić chęć oddania uszkodzonego sprzętu lub zdemontowanego źródła ciepła wypełnij formularz:

W przypadku pytań zadzwoń +48 573 366 774 lub napisz [email protected]

Realizujmy wspólnie ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

Co odbieramy?

W ramach produktów fotowoltaicznych odbieramy zdemontowane lub uszkodzone:
panele fotowoltaiczne
inwertery
okablowanie
pozostały osprzęt używany do instalacji fotowoltaicznych
mocowania paneli fotowoltaicznych

W przypadku zwrotu źródła ciepła, odbieramy zdemontowane lub uszkodzone piece na paliwo stałe, płynne lub gazowe. Jedynym wymaganiem są wbudowane w źródło ciepła części elektryczne lub elektroniczne.

Informacje

Jak przygotować produkty do odbioru

Odbiór sprzętu realizowany będzie przez MB Recycling Sp. z o.o. w oparciu o wytyczne ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z Art. 81 Ustawy podmiot oddający jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie przemieszczania, załadunku i rozładunku zużytego sprzętu, w szczególności przez jego odpowiednie opakowanie i rozmieszczenie.

W rozumieniu w/w punktu Ustawy używane, uszkodzone lub niesprawne produkty powinny być składowane na paletach typu EURO (w przypadku paneli fotowoltaicznych w ilości nie większej niż 40 sztuk na palecie) i zabezpieczone folią stretch lub opaskami.

Co robimy z odebranym sprzętem

Po dostarczeniu do jednego z 5 zakładów przetwarzania, odbywa się proces zważenia oraz wstępna segregacja na główne kategorie: panele, osprzęt, okablowanie, źródła ciepła itd.
Podstawowe procesy dotyczące paneli fotowoltaicznych realizowane w zakładach przetwarzania to sortowanie oraz mielenie. W ten sposób powstają frakcje różnego typu, które wysyłane są do klienta końcowego w celu odzysku metali szlachetnych oraz innych frakcji wykorzystywanych do ponownego zastosowania.
W wyniku procesu przetworzenia paneli fotowoltaicznych powstają następujące frakcje, które przekazujemy do dalszego wykorzystania w procesach produkcyjnych:

  • szkło,
  • plastik,
  • aluminium,
  • krzem,
  • pozostałe metale.


W przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpady są odpowiednio sortowane i przekazane do konkretnych instalacji.

Najnowocześniejsze w Europie instalacje do przetwarzania zużytego sprzętu.

TWÓJ WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z treścią Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Ustawy o odpadach, instytucjonalny wytwórca zużytego sprzętu oświetleniowego ma obowiązek pozbywać się tego odpadu we właściwy sposób. Należy zwrócić uwagę, iż ustawy te przewidują surowe kary za postępowanie niezgodne z ich zapisami.
Na podstawie przepisów Ustawy i zużytym sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) oraz Ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) każdy przedsiębiorca, który posiada lub wytwarza odpad jest obowiązany do zachowania odpowiednich procedur dotyczących bezpiecznego przekazania zużytego sprzętu do zakładów przetwarzania lub do firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów. Niewywiązywanie się z tych obowiązków tworzy ryzyko kar finansowych o znacznej wartości, ale przede wszystkim ma ogromny wpływ na zanieczyszczanie środowiska naturalnego.
Drugim kluczowym czynnikiem jest wykorzystywanie przetworzonych odpadów jako półproduktów do ponownego wykorzystania w procesach produkcji. Jest to istotny element gospodarki obiegu zamkniętego.
Dzięki przekazaniu uszkodzonych paneli, osprzętu oraz zdemontowanych źródeł ciepła do profesjonalnych zakładów przetwarzania działających w ramach MB GROUP Twoja firma będzie istotnym elementem w łańcuchu wartości wspierających ochronę środowiska.

DZIAŁAJ Z NAMI WSPÓLNIE W TROSCE O ŚRODOWISKO

Wraz z Fundacją Odzyskaj Środowisko należącą do MB GROUP, oferujemy współpracę w ramach edukacji ekologicznej, budowania świadomości i promowania postaw proekologicznych w zakresie właściwego postępowania z wybraną grupą odpadów, a także popularyzowanie idei recyklingu. W ramach działań fundacji organizujemy zbiórki elektrycznych śmieci, konferencje, konkursy, akcje, programy oraz zbiórki zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi, firmami i szkołami, na życzenie naszych partnerów obejmuje patronatem ekologicznym szkoły, wybrane klasy czy organizacje. Oferujemy wsparcie w przeprowadzaniu działań CSR dla biznesu, które oparte są o dobre praktyki wypracowane przez ekspertów Fundacji.

Zobacz naszą fundację

KONTAKT

SRS Group Sp. z o.o. Ul.Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

NIP: 5252948586REGON: 524792811, BDO: 000604389

W przypadku pytań zadzwoń +48 573 366 774 lub napisz [email protected]